Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Karaköprü’deki 4 adet taşınmaz satışa çıktı

Karaköprü Belediyesine ait 4 adet taşınmaz arsa açık ihale usulü ile satılacak. İhale tarihi 30 Kasım 2023 saat 09.30 olarak belirlendi.

Karaköprü’deki 4 adet taşınmaz satışa çıktı


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan Resmî Gazete kararları açıklandı. Yapılan açıklamada Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar mahallesinde Karaköprü Belediyesine ait 4 adet arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

İhale Encümen Toplantı Salonunda yapılacak. İhale tarihi 30 Kasım 2023 saat 09.30 olarak belirlendi.

Madde 2- Geçici teminat tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Nispeti %3 (yüzde üç) tutarı tabloda belirtilen şekildedir. Kesin teminatı ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti %6 (yüzde altı) dır.

Karaköprü Belediye Başkanlığı: (Harç-Şartname) Hesabı:2266-3561539-5184 İban:TR350001002266356156395184 (Teminat-Geçici teminat) Hesabı: 2266-35615639-5182 İban:TR890001002266356156395182

Madde 3- İhale ile ilgili Şartname Karaköprü Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale şartnamesinin satış bedeli 100-TL (Yüz Türk Lirası)’dir.

Madde 4- Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlar tabloda da belirtilen tarih ve saatlerde Karaköprü Belediyesi Hizmet Binası toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

Madde 5- İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Madde 6- İhale; umuma açık olup, özel, tüzel, kurum, kuruluş ve şahıslar ile yapı kooperatifleri girebilirler.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,

c) Noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

f) İhale Şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Yukarıdaki tabloda belirtilen muhammen bedelin en az %3’ ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dâhili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

ğ) Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

B) İstekli tüzel kişi ise yukarıda bahsi geçen belgelere ek olarak;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,

c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini sunmaları gerekmektedir

ç) SGK ve Maliyeye herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

Madde 7- İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, en geç; 29.11.2023 Çarşamba günü saat 16:00’ya kadar yukarıda istenen belgeler ile birlikte Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

DİĞER GALERİLER

TÜMÜ

DİĞER GALERİLER

FOTO GALERİ ANA SAYFA'YA GİT