Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Orta Vadeli Program’da Togg ve TURKOVAC ayrıntısı

Sürdürülebilir büyüme için Togg ve TURKOVAC modeli gibisi ulusal teşebbüslerin faaliyetleri teşvik edilecek.

Sürdürülebilir büyüme için Togg

2024-2026 yıllarına ait Orta Vadeli Program’dan (OVP) yapılan derlemeye nazaran, Türkiye Yüzyılı’na girerken fiyat istikrarını ve finansal istikrarı gözeten, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik büyümeyi maksat alan, hür piyasa ve rekabet ortamında verimliliği artırarak makroekonomik istikrarları gözeten ve yapısal ıslahatlarla desteklenen şeffaf, dengeli, öngörülebilir ve memleketler arası normlara uygun bir yaklaşım izlenecek.

Yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen büyümenin sağlanması emeliyle para, maliye ve gelir siyasetleri uyum içerisinde yürütülerek bu alanlardaki ıslahat adımları kademeli bir halde devreye alınacak.

Böylece, Türkiye’de iş ve yatırım ortamının uygunlaştırılması ve sürdürülebilir büyüme için daha elverişli bir yapının tesisiyle potansiyel büyümenin artırılması sağlanacak.

Deprem sonrası yine yapılanma çalışmaları süratle sürdürülürken, afetlere dirençli ve bölgesel kalkınma dinamiklerini liman sanayileriyle birleştiren bütünleşik bir kalkınma yaklaşımı izlenecek.

Program periyodunda üretken alanlara yönelik yatırımlara dayalı ve verimlilik artışlarıyla desteklenen bir büyüme stratejisiyle yıllık ortalama yüzde 4,5 büyümeye ulaşılması ve Türkiye’nin fert başına düşen ulusal gelirde orta-üst gelir kümesinden üst gelir kümesine yükseltilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda amaç ve siyasetler belirlendi. Buna nazaran, dataya dayalı sanayi siyasetleri oluşturulacak, yatırım kararlarının daha sağlıklı alınmasıyla kaynakların aktif kullanılması sağlanacak.

TEKNOLOJİ ODAKLI YATIRIMLAR DESTEKLENECEK

Sanayide yapısal dönüşüme yönelik sektörel önceliklendirme yaklaşımıyla teknoloji odaklı yatırımlar desteklenecek.

Yeni sanayi bölgeleri ve lojistik sınırları afet riskleri gözetilerek oluşturulacak, mevcut demir yolu altyapısı daha faal kullanılarak, sanayi bölgeleri ve limanlarla (Ro-Ro dahil) ilişkileri güçlendirilecek.

Kalkınma Planı ve Ulusal Teknoloji Atılımı amaçlarıyla uyumlu olarak yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi sağlanacak, stratejik eser ve teknolojiler için eser bazlı yatırım yol haritaları hazırlanacak.

Patentli teknolojilerin endüstriye aktarılması desteklenecek. AR-GE teşvikleri, stratejik teknoloji alanlarında ülkede birikim oluşumuna katkı sağlayacak formda güdümlü hale getirilecek.

Yapay zeka, otonom sistemler, bulut bilişim ve büyük data analitiği üzere dijital teknolojilerin yanı sıra yeşil teknolojilerin kullanımı yaygınlaştırılacak.

Stratejik alanlarda özel daldan, üniversitelerden ve kamudan tüm paydaşların güçlerini birleştireceği Togg ve TURKOVAC modeli gibisi ulusal teşebbüsler oluşturulacak ve tasarım, üretim ve ticarileşme faaliyetleri teşvik edilecek.

İlaç ve tıbbi aygıt kesiminde üretim, AR-GE ve ihracat altyapısı desteklenecek ve arz güvenliği güçlendirilecek.

Yarı iletken, elektrikli araç, batarya ve bunların kıymet zincirindeki kritik teknoloji eserlerine yönelik yatırımlar teşvik edilecek, elektronik, havacılık, savunma ve biyomedikal üzere stratejik dallarda muhtaçlık duyulan kritik gereç ve bileşenlere yönelik çalışmalar desteklenecek.

Yerli ve ulusal savunma endüstrisinden elde edilen kazanımların sivil alanlara teknoloji transferini sağlayacak sistemler kurularak, sağlanan katma paha daha da artırılacak.

YENİ SERA SURAMI DESTEKLENECEK

Tarım yerlerinin korunması, maksadı dışında kullanımının önüne geçilmesi ve aktif kullanımı için zorlayıcı ve özendirici düzenlemeler hayata geçirilerek ekilebilir ve sulanabilir alanlar artırılacak.

Ürün ve tarım parseli bazında minimum ve azami üretim alanları belirlenecek, çiftçi müracaatlarının, üretim müsaadelerinin ve ekim denetiminin çerçevesi ortaya konulacak.

Gıda fiyatlarında istikrarı ve besin arz güvenliğini sağlamayı teminen, arazinin randıman kabiliyeti ile yağış ve sulama imkanları da gözetilerek, stratejik tarım eserlerinde maksat yeterlilik oranları belirlenecek ve üretim planlaması yapılacak.

Yaş meyve zerzevat eserlerinin arz sürekliliğinin sağlanması maksadıyla jeotermal enerji kaynaklarının bulunduğu uygun alanlarda Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) kurulmasına yönelik yatırımlar hızlandırılacak, yeni sera heyetimi ile sera yenileme yatırımları desteklenecek.

Lojistik maliyetlerinin azaltılarak tüketicilerin tarım eserlerine uygun fiyatla ulaşabilmelerini temin etmek üzere kıymetli tüketim merkezi olan kentlerin çeperlerinde kent tarımı desteklenerek tarım kesiminde genç nüfusun istihdam edilmesi sağlanacak.

İnşaat kesimi, afet tesirlerinin azaltılması ve sosyal konut ihtiyacının karşılanmasını teminen ülke genelinde dar ve orta gelirlilere yönelik konut, iş yeri ve arsa projelerini hayata geçirecek halde yönlendirilerek ve fiyat istikrarı da gözetilerek kesimin büyümeye, seçici ve gaye odaklı katkı vermesi sağlanacak.